Consultanţă şi Training în Mentenanţă
Management - Metode - Tehnică

O reţea de Ingineri în Mentenanţă şi de Consultanţi, pentru a vă ajuta în mod personalizat, la sediul dumneavoastră sau la distanţă, indiferent din ce judet sunteţi. 

Fie că este vorba de o misiune într-o singură unitate sau în mai multe, spuneţi-ne care sunt nevoile dumneavoastră şi vom constitui o echipă care să răspundă perfect aşteptărilor dumneavoastră.

Formular de cerere în josul acestei pagini 

De ce să apelaţi la serviciile certified-maintenance.org?

 • Indiferent de formula aleasă, vă garantăm adecvarea profilului intervenientului sau al intervenienţilor la aşteptările dumneavoastră.
 • Verificăm şi certificăm referinţele profesionale şi competenţele acestora.
 • Identificăm cele mai bune profiluri, indiferent de nevoile dumneavoastră. 

Domenii de intervenţie pentru Consultanţă şi Training în Mentenanţă

Managementul Mentenanţei

 • Auditul organizaţiei şi al managementului Întreţinerii şu elaborarea unui plan de evoluţie pentru a ameliora performanţele economice şi operaţionale.
 • Asistarea echipelor în implementarea planului de evoluţie destinat îmbunătăţirii performanţelor economice şi operaţionale.
 • Coaching personalizat al Managerilor de Mentenanţă destinat ameliorării performanţelor lor manageriale.
 • Evoluția Mentenanţei Organizaţiei (organigrama, procesele, rolurile şi responsabilităţile).
 • Evoluţia sistemelor de management al mentenanţei (pilotaj pe proces, evoluţia indicatorilor de performanţă, a raportărilor, a şedinţelor de management).
 • Evoluţia metodelor de organizare şi de pilotaj ale Marilor Întreruperi.
 • Pregătirea pentru certificarea Managementului de Mentenanţă.
 • Evoluţia managementului contractorilor externi (redactarea caietelor de sarcini şi a contractelor, consultanţă la început, organizarea şi pilotajul contractelor).

Consultanţă şi expertiză Tehnică Mentenanţă 

 • Audit tehnic, analiza stării instalaţiilor (uzură morală, lipsă de mentenanţă etc.), stabilirea măsurilor de implementat şi costuri aferente.
 • Realizarea unei analize FMEA a unei instalaţii noi, stabilirea planului de mentenanţă preventivă şi a stocurilor de mentenanţă.
 • Participarea la conceperea de noi instalaţii din punct de vedere mentenanţă (mentenabilitate, calcularea costului global de posesie - life cycle cost).
 • Realizarea unei analize FMEA, ameliorarea planului de mentenanţă preventivă, a stocurilor de mentenanţă, planificarea de modificări sau de înlocuiri şi argumentarea rentabilităţii economice.
 • Realizarea analizelor penelor complexe (root cause failure analysis), stabilirea măsurilor pentru evitarea repetării acestora.
 • Construirea sau ameliorarea modurilor operatorii şi a listelor de control ale mentenanţei preventive.

Metode Mentenanţă

 • Asistenţă în implementarea sau evoluţia Maintenance 4.0

 • Evoluţia Metodelor de Realizare (stabilirea priorităţilor pregătirea, ordonarea, planificarea, realizarea intervenţiilor).
 • Evoluţia Metodelor de Fiabilitate şi Disponibilitate (AMDEC, MBF, TPM, Root cause failure analysis (analiza cauzelor principale ale întreruperilor).
 • Evoluţia metodelor de diagnostic a panelor.
 • Evoluţia metodelor de integrare a echipamentelor noi şi de gestiune a sfârșitului duratei de viață a instalațiilor.
 • Aplicarea celor 5s în cadrul metenanţei organizaţiei.
 • Evoluţia metodelor de gestiune a stocurilor de mentenanţă.
 • Evoluţia metodelor de gestiune a documentaţiei de mentenanţă.
 • Evoluţia metodelor de gestiune a competenţelor de mentenanţă.
 • Evoluţia metodelor şi sistemul de management ce permite ameliorarea Siguranţei şi sănătăţii în Muncă în operaţiunile de mentenanţă.
 • Evoluţia metodelor de gestiune a achiziţiilor de mentenanţă.
 • Ajutor pentru implementarea sau evoluţia GMAO (gestionarea întreținerii asistate de calculator).

Solicitaţi un deviz pentru servicii de consultanţă sau de training