Certificăre sau Diagnostic "Managementul Mentenanţei" şi "Managementul Contractelor de Mentenanţă"
Fie că este vorba de Certificare Completă sau de Certificare Evolutivă, certificările noastre sunt realizate de experţi recunoscuţi şi certificaţi, la preţuri competitive.

Platinum, Gold sau Silver, certificările noastre pun în valoare rezultatele şi progresele dumneavoastră. 

Analizăm metodele, procesele, organizaţiile şi sistemele de management pe care le-aţi dezvoltat. Evaluăm evoluţia performanţelor dumneavoastră (operaţionale, financiare şi umane).

Un proces de certificare structurat şi profesionist - O recunoaştere pentru dumneavoastră ca Manager, pentru echipele dumneavoastră şi pentru Firma dumneavoastră. 

Certificăm adecvarea Organizaţiei şi Performanţelor dumneavoastră faţă de aşteptările Firmei dumneavoastră şi ale Clienţilor săi, privilegiind pragmatismul şi nu doar cunoştinţele dumneavoastră teoretice.

Noi vă aducem sfaturi personalizate pentru a progresa şi mai mult.

Certificarea "Managementul Mentenanţei" 

Cine este implicat: toate serviciile de Mentenanţă interne din companiile din industrie şi servicii, indiferent de dimensiune şi de domeniul de activitate.

Perimetru de certificare: certificarea se realizează pentru fiecare unitate în parte. O unitate, o certificare. 

Cine primeşte Certificarea: Managerul Organizaţiei de Mentenanţă precum şi Firma în care se află această Organizaţie.

Certificarea "Managementul Contractelor de Mentenanţă" 

Cine este implicat: toate firmele de Mentenanţă titulare de contracte de mentenanţă în companii din industrie sau servicii.

Perimetru de certificare: certificarea se realizează pentru fiecare contract în parte, pentru contractele presupunând echipe permanente la clienţi. Pentru contractele compuse preponderent din echipe itinerante, certificarea este realizată de Însărcinatul de Afaceri sau de Responsabilul de Afaceri. 

Cine primeşte Certificarea: Managerul Contractului de Mentenanţă precum şi Firma în care se află acest Contract. 

Certificarea "Evoluţie" 

Pentru a vă permite să primiţi o recunoaştere a progreselor pe care le realizaţi, chiar dacă dumneavoastră şi echipele dumneavoastră nu sunteţi încă pregătiţi să postulaţi la Certificarea completă "Managementul Mentenanţei" sau "Managementul Contractelor de Mentenanţă".

Depuneţi-vă candidatura pentru minimum 5 teme din cele 21 incluse în referenţialul nostru de Certificare, totalizând între 100 şi 120 de puncte potenţiale dintr-un total de 400, adică aproxatimativ un sfert din referenţial.

Diagnostic Mentenanței

Realizam si un Diagnostic Mentenantei la distanță sau on-site daca nu sunteti gata inca pentru o certificare. 

Acest diagnostic va permite sa vizualizati gradul dezvoltarii a Mentenanta dvs si sa primiti sfaturi persolalizate pentru a progresa si mail mult.


Formular de cerere în josul acestei pagini

De ce să postulaţi pentru Certificările noastre? 

  • Pentru a fi recunoscuţi de către Semenii dumneavoastră.
  • Pentru a vă duce echipa pe calea progresului.
  • Pentru a vă pune şi mai bine în valoare Organizaţia de Mentenanţă faţă de echipele dumneavoastră, de conducerea şi de clienţii dumneavoastră interni şi externi.
  • Pentru a avea vizibilitate pentru Ordonatori şi alte părţi implicate.
  • Certificarea este făcută pentru dumneavoastră. 

Costul Certificarii sau Diagnosticii 

De ce costul este atât de redus faţă de tarifele practicate în mod obişnuit pentru Certificări și Diagnostici ? 

Acest cost scăzut este posibil datorită acţiunii parţial benevole a Instructorilor şi membrilor Comisiei de Certificare, angajaţi în slujba profesiei de Mentenanţă.

Obiectivul este ca Certificarea și Diagnosticul să fie accesibilă tuturor organizaţiilor şi profesioniştilor competenţi.

Procesul de certificare (la distanta si on-site)

Cum asiguram "credibilitatea" certificării la distanța ?

In dosarul de evaluare, pentru fiecare criteriu de evaluare, descrieți realitatea practicilor dvs si atașați "probele" care demonstrează aceste practicii (filme, poze, fișiere).

Când procesam dosarul, organizam cu dvs o vizită pe webcam a organizatii dvs, si interviuri pe webcam, pentru a verifica ca aceste practici corespund realității.

Politica de confidențialitate

certified-maintenance.org se angajează să aplice o politică de confidenţialitate extrem de riguroasă:

1 - Transparenţă totală: Persoanele implicate în certificare sunt cunoscute şi afişate pe site-ul certified-maintenance.org: Instructori şi membri ai Comisiei de Certificare.

2 - Conflict de interese: Instructorii şi membrii Comisiei de Certificare sunt aleşi astfel încât să se evite orice conflict de interese.

3 - Angajament: Toate aceste persoane vor semna un angajament pe propria răspundere vizând "cea mai strictă confidenţialitate în ceea ce priveşte informaţiile personale, profesionale şi comerciale de care voi lua cunoştinţă în cadrul îndeplinirii misiunii mele (şi) neutilizarea pentru propriul meu interes a instrumentelor sau informaţiilor comerciale conţinute în dosarele de care iau cunoştinţă".

4 - Aceste persoane se angajează de asemenea să distrugă dosarele după utilizare.

Aceste angajamente sunt opozabile în justiţie

Contactaţi-ne folosind formularul de mai jos pentru a cere o Certificare sau un Diagnostic